UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (17/09/2018) Sáng- Dự Hội nghị Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Báo cáo tình hình dạy học theo tài liệu TV1-CNGD;
- Dự tập huấn "kỹ năng lãnh đạo, quản lý..." do Bộ Nội vụ tổ chức.
- Giám đốc;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Hà nội;

- Phòng họp Tỉnh ủy;

- Tỉnh Phú Yên.
Chiều- Dự Hội nghị Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Kiểm tra công tác thu, chi đảng phí năm 2018: Chi bộ GDTrH-KTQLCLGD và Chi bộ GDCN-GDTX;
- Dự tập huấn "kỹ năng lãnh đạo, quản lý..." do Bộ Nội vụ tổ chức.
- Giám đốc;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;


- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Hà nội;

- Phòng họp số 1;- Tỉnh Phú Yên.
Thứ 3 (18/09/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Chi bộ trường THPT Chuyên;
- Dự tập huấn "kỹ năng lãnh đạo, quản lý..." do Bộ Nội vụ tổ chức.
- Giám đốc;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;

- THPT Chuyên;

- Tỉnh Phú Yên.
Chiều- Làm việc tại cơ quan;
- Họp Hội đồng tư vấn Khoa học - Công nghệ;
- Dự tập huấn "kỹ năng lãnh đạo, quản lý..." do Bộ Nội vụ tổ chức.
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Sở Khoa học công nghệ;

- Tỉnh Phú Yên.
Thứ 4 (19/09/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX;
- Dự tập huấn "kỹ năng lãnh đạo, quản lý..." do Bộ Nội vụ tổ chức.
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;

- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Trung tâm GDTX tỉnh;


- Tỉnh Phú Yên.
Chiều- Dự họp thông qua kế hoạch điều chỉnh kinh phí mua trang thiết bị cho trường học ở các xã nông thôn mới;
- Làm việc tại cơ quan;
- Dự tập huấn "kỹ năng lãnh đạo, quản lý..." do Bộ Nội vụ tổ chức.
- Giám đốc;- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Sở Nông nghiệp;- Phòng làm việc;

- Tỉnh Phú Yên.
Thứ 5 (20/09/2018) Sáng- Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2018.- Ban Giám đốc.- Phòng họp số 1.
Chiều- Họp Hội đồng kỷ luật;
- Dự tập huấn "kỹ năng lãnh đạo, quản lý..." do Bộ Nội vụ tổ chức.
- Ban Giám đốc;

- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng họp số 1;

- Tỉnh Phú Yên.
Thứ 6 (21/09/2018) Sáng- GĐ họp với một số ngành có liên quan trao đổi về hợp đồng bảo vệ tại các trường học;
- Nghỉ phép;
- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;


- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng họp số 1;


- . . .
- Phòng làm việc.
Chiều- Họp thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện quy trình bổ nhiệm PGĐ Sở;
- Nghỉ phép;
- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;


- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Hội trường Sở;


- . . .
- Phòng làm việc.
Thứ 7 (22/09/2018) Sáng
Chiều- Tham gia đoàn phát quà Trung thu của tỉnh.- Giám đốc.- Xã Gia Thuận huyện GCĐ.
Chủ nhật (23/09/2018) Sáng
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp