UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (19/03/2018) Sáng- 8h: Họp giao ban Lãnh đạo SGD;
- KT trường Trường TH đạt chuẩn QG.
- Ban Giám đốc;

- PGĐ Trần Thị Quý Mão.
- Phòng họp số 1;

- Trường TH Bình Ninh Chợ Gạo.
Chiều- Làm việc tại cơ quan;
- KT trường Trường TH đạt chuẩn QG;
- Họp V/V thành lập trường MN trong Khu CN với BQLKCN;
- Làm việc tại cơ quan;
- Họp chi bộ phòng GDCN - TX.
- Giám đốc;
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Trường TH Bình Ninh Chợ Gạo;
- Văn phòng BQLKCN;

- Phòng làm việc;

- Phòng họp số 1.
Thứ 3 (20/03/2018) Sáng- Họp giao ban ngành, sơ kết công tác quí I...;
- Dự họp mặt gia đình hạnh phúc tiêu biểu;
- Tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh Khảo sát về ct quản lý, sử dung công trình vệ sinh - nước sạch trong trường học trên địa bàn tỉnh TG.
- Ban Giám đốc;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Hội trường SGD;

- Trường trung cấp VHNT;

- Huyện Tân Phú Đông.
Chiều- Họp BCH Đảng bộ S93 GD-ĐT; Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22 của BCH TW Đảng khóa 10;
- 14h: Họp xét công nhận xã đạt tiêu chí QG Y Tế năm 2017;
- Làm việc tại cơ quan;
- Tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh Khảo sát về ct quản lý, sử dung công trình vệ sinh - nước sạch trong trường học trên địa bàn tỉnh TG.
- Giám đốc;- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng họp số 1;- Hội trường Sở Y tế;

- Phòng làm việc;

- Huyện Tân Phú Đông.
Thứ 4 (21/03/2018) Sáng- Dự HN. Hội đồng Trường Cao Đẳng Y tế;
- Làm việc tại cơ quan;
- Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng;
- Tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh Khảo sát về ct quản lý, sử dung công trình vệ sinh - nước sạch trong trường học trên địa bàn tỉnh TG.
- Giám đốc;

- PGĐ Trần Thị Quý Mão;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Trường Cao Đẳng Y tế;

- Phòng làm việc;
- THPT Nguyễn Văn Thìn;

- Huyện Châu Thành.
Chiều- Đi Bình Thuân dự HN;
- Làm việc tại cơ quan;
- Họp Hội đồng ra đề thi chọn HSG cấp tỉnh THCS;
- Tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh Khảo sát về ct quản lý, sử dung công trình vệ sinh - nước sạch trong trường học trên địa bàn tỉnh TG.
- Giám đốc;
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Tỉnh Bình Thuận;
- Phòng làm việc;
- Phòng họp số 1;

- Huyện Châu Thành.
Thứ 5 (22/03/2018) Sáng- Dự HN. Giám đốc Sở GD-ĐT khu vực phía Nam;
- 8h: Dự HỘI NGHỊ TỔNG KẾTcông tác GDHN;
- Dự Hội nghị thi THPT QG năm 2018;
- Tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh Khảo sát về ct quản lý, sử dung công trình vệ sinh - nước sạch trong trường học trên địa bàn tỉnh TG.
- Giám đốc;

- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Tỉnh Bình Thuận;

- Phòng họp số 2;

- TP. Đà Nẵng;

- Huyện Cai Lậy.
Chiều- Dự HN. Giám đốc Sở GD-ĐT khu vực phía Nam;
- Làm việc tại cơ quan;
- Dự Hội nghị thi THPT QG năm 2018;
- Tham gia đoàn công tác của HĐND tỉnh Khảo sát về ct quản lý, sử dung công trình vệ sinh - nước sạch trong trường học trên địa bàn tỉnh TG.
- Giám đốc;

- PGĐ Trần Thị Quý Mão;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Tỉnh Bình Thuận;

- Phòng làm việc;
- TP. Đà Nẵng;

- Huyện Cai Lậy.
Thứ 6 (23/03/2018) Sáng- Dự HN. Giám đốc Sở GD-ĐT khu vực phía Nam;
- 8h: Tiếp Đoàn giám sát HĐND Tỉnh;
- Dự Hội nghị thi THPT QG năm 2018;
- Tiếp đoàn công tác của HĐND tỉnh Khảo sát về ct quản lý, sử dung công trình vệ sinh - nước sạch trong trường học trên địa bàn tỉnh TG.
- Giám đốc;

- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Tỉnh Bình Thuận;

- Hội trường SGD;

- TP. Đà Nẵng;

- Hội trường SGD.
Chiều- Dự HN. Giám đốc Sở GD-ĐT khu vực phía Nam;
- Làm việc tại cơ quan;
- Dự Hội nghị thi THPT QG năm 2018;
- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;

- PGĐ Trần Thị Quý Mão;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Tỉnh Bình Thuận;

- Phòng làm việc;
- TP. Đà Nẵng;

- Phòng làm việc.
Thứ 7 (24/03/2018) Sáng- Học tập kinh nghiệm về Mô hình biên chế PGD Cấp Huyện ở SGD Tỉnh Bình Thuận.
- Dự Hội nghị thi THPT QG năm 2018.
- Ban Giám đốc;


- PGĐ Nguyễn Phương Toàn.
- TP. Phan Thiết;


- TP. Đà Nẵng.
Chiều- Học tập kinh nghiệm về Mô hình biên chế PGD Cấp Huyện ở SGD Tỉnh Bình Thuận;
- Dự Hội nghị thi THPT QG năm 2018.
- Ban Giám đốc;


- PGĐ Nguyễn Phương Toàn.
- TP. Phan Thiết;


- TP. Đà Nẵng.
Chủ nhật (25/03/2018) Sáng- Học tập kinh nghiệm về Mô hình biên chế PGD Cấp Huyện ở SGD Tỉnh Bình Thuận.- Ban Giám đốc.- TP. Phan Thiết.
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp