UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (21/01/2019) Sáng
Chiều
Thứ 3 (22/01/2019) Sáng
Chiều
Thứ 4 (23/01/2019) Sáng
Chiều
Thứ 5 (24/01/2019) Sáng
Chiều
Thứ 6 (25/01/2019) Sáng
Chiều
Thứ 7 (26/01/2019) Sáng
Chiều
Chủ nhật (27/01/2019) Sáng
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp