UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (12/11/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc.
Chiều- Kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách đối với người có kinh nghiệm công tác, năm 2018;
- Tham gia đoàn công tác của Ban VHXH (HĐND tỉnh).
- Giám đốc, PGĐ Nguyễn Phương Toàn;


- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Hội trường Sở;- Sở Tài Chính.
Thứ 3 (13/11/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;
- Tham gia đoàn Thẩm tra công nhận Trường chuẩn Quốc gia;
- Tham gia đoàn công tác của Ban VHXH (HĐND tỉnh).
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;
- Trường MN Lương Hòa Lạc, CG;
- Sở Văn hóa - TT và Du lịch.
Chiều- Họp Chi bộ phòng GDTrH;
- Làm việc tại cơ quan;
- Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Dự án "Nâng cao chất lượng GD cho trẻ em thiệt thòi ở VN".
- Họp BQL Dự án "Sức khỏe dinh dưỡng học đường".
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng;


- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng họp số 1;
- Phòng làm việc;

- Hội trường SGD;


- Hội trường SGD.

Thứ 4 (14/11/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Dự Hội thảo giới thiệu phần mềm "Quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến, chấm thi &tổ chức thi trên máy In.test Pro",
- Tham gia đoàn Thẩm tra công nhận Trường chuẩn Quốc gia.
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;


- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng họp số 1;- Trường TH Tân Thành 1, GCĐ.
Chiều- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;
- Tiếp đoàn công tác của HG đi thăm Trung tâm GD hòa nhập tỉnh.
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;

- TT GD hòa nhập tỉnh.
Thứ 5 (15/11/2018) Sáng- Tiếp Đoàn thẩm tra của Hội Đồng Nhân dân tỉnh.
- Làm việc với Ban VHXH, HĐND tỉnh: thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX.
- Giám đốc, PGĐ Huỳnh Thị Phượng;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn.
- Hội trường Sở;

- Hội trường Sở.

Chiều- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;
- Tham gia đoàn Thẩm tra công nhận Trường chuẩn Quốc gia;
- Tham gia đoàn công tác của Ban VHXH (HĐND tỉnh).
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng;

- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;

- Trường MN Thạnh Tân, Tân Phước;
- Sở Y tế.
Thứ 6 (16/11/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;
- Tham gia đoàn công tác của Ban VHXH (HĐND tỉnh).
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;

- Sở LĐ TB - XH.
Chiều- Dự Họp mặt kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018);
- Tham gia đoàn công tác của Ban VHXH (HĐND tỉnh).
- Ban Giám đốc;


- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Hội trường Sở ;


- Đài Phát thanh - truyền hình (14h).
Thứ 7 (17/11/2018) Sáng
Chiều
Chủ nhật (18/11/2018) Sáng
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp