UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (24/06/2019) Sáng
Chiều
Thứ 3 (25/06/2019) Sáng
Chiều
Thứ 4 (26/06/2019) Sáng
Chiều
Thứ 5 (27/06/2019) Sáng
Chiều
Thứ 6 (28/06/2019) Sáng
Chiều
Thứ 7 (29/06/2019) Sáng
Chiều
Chủ nhật (30/06/2019) Sáng
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp