UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (21/05/2018) Sáng- 8h: Giao ban LĐ SGD;
- Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN (từ ngày 10/5/2018 đến 30/5/2018).
- Ban Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn.
- Phòng họp số 1;
- Trường Quân sự QK 9.
Chiều- 14h: Dự HN trực tuyến" Thông báo nhanh kết quả HN lần 7 BCHTW Đảng K. XII.- Ban Giám đốc.- Hội trường Ấp Bắc.
Thứ 3 (22/05/2018) Sáng- Dự HN thi đua ngành;
- Dự Lễ TKNH Trường MN tư thục Hoa Lan ( TX GC);
- Họp lệ Hội đồng đội, Ban trường học...
- Giám đốc;
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Hội trường SGD;
- Thị xã Gò Công;

- Tỉnh Đoàn TG.
Chiều- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;
- Họp thống nhất kết quả hội thi Tin học trẻ.
- Giám đốc;
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;
- Tỉnh Đoàn TG.
Thứ 4 (23/05/2018) Sáng- 8h: Họp giao ban trực tuyến Ngành GD.- Ban Giám đốc.- Phòng họp số 1.
Chiều- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;
- Họp đóng góp các dự thảo.... (của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy).
- Giám đốc;
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;
- Trung tâm Tuyên giáo tỉnh.
Thứ 5 (24/05/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Dự Lễ TKNH Trường MN Bông Sen;
- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- TP. Mỹ Tho;

- Phòng làm việc.
Chiều- Làm việc tại cơ quan.- Ban Giám đốc.- Phòng làm việc.
Thứ 6 (25/05/2018) Sáng- Tiếp Đoàn Giám sát Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát việc thự hiện Đề án Ngoại ngữ;
- Dự Lễ TKNH Trường TH Thủ Khoa Huân;
- Tham gia đoàn ktra công tác Khuyến học...
- Giám đốc;


- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng họp số 1;


- TP. Mỹ Tho;

- Huyện Chợ Gạo.
Chiều- Làm việc tại cơ quan.- Ban Giám đốc.- Phòng làm việc.
Thứ 7 (26/05/2018) Sáng
Chiều
Chủ nhật (27/05/2018) Sáng
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp