UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (16/07/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;

- Dự khai mạc lớp tập huấn hè cho Gv Tiểu học, Mầm non...
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;

- Phòng GD-ĐT Cái Bè.
Chiều- Dự họp về giao biên chế sự nghiệp;
- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;

- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Sở Nội vụ;

- Phòng làm việc;

- Phòng làm việc.
Thứ 3 (17/07/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;

- Phòng làm việc.
Chiều-Làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang: Báo cáo về Kỳ thi THPT Quốc gia;
- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;


- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng họp số 1;


- Phòng làm việc;

- Phòng làm việc.
Thứ 4 (18/07/2018) Sáng- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;

- Họp HĐND Tx Cai Lậy.
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;

- Thị xã Cai Lậy.
Chiều- Họp Chi bộ phòng GDTrH.
- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng họp số 1;
- Phòng làm việc;

- Phòng làm việc.
Thứ 5 (19/07/2018) Sáng- Dự họp UBND tỉnh;
- Dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018;
- Dự lễ khai mạc "Trại hè Phương Nam".
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;

- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Trường ĐH Tiền Giang;
- Hội trường tỉnh uỷ;


- Tỉnh Kiên Giang.
Chiều- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan;

- Dự "Trại hè Phương Nam".
- Giám đốc;
- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng làm việc;

- Tỉnh Kiên Giang.
Thứ 6 (20/07/2018) Sáng- Họp cơ quan;
- Dự lễ trao học bổng cho hs...
- Ban Giám đốc;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Hội trường SGD;
- Hội trường Ấp Bắc.
Chiều- Họp giao ban ngành.- Ban Giám đốc.
- Hội trường SGD.
Thứ 7 (21/07/2018) Sáng
Chiều
Chủ nhật (22/07/2018) Sáng- Tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn về "Nâng cao chất lượng dịch vụ công thông qua ứng dụng công nghệ" (từ ngày 22/7/2018 - 26/7/2018).- PGĐ Nguyễn Phương
Toàn.
- .......
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp