UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (15/01/2018) Sáng- Tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh tại Singapore đến hết tuần;
- Làm việc tại cơ quan;
- Triển khai Quyết định bổ nhiệm CBQL;
- Làm việc tại cơ quan.
- Giám đốc;


- PGĐ Trần Thị Quý Mão;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Singapore;


- Phòng làm việc;
- Trường THPT Cái Bè;

- Phòng làm việc.
Chiều- Họp LĐ các Đoàn Kiểm tra PCGD;
- Họp Đoàn kiểm tra công nhận huyện (TP,TX) đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2017;
- Họp lãnh đạo các đoàn KT công tác phổ cập GD.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;

- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng họp số 1;

- Phòng họp;


- Phòng họp.
Thứ 3 (16/01/2018) Sáng- Kiểm tra công tác PCGD năm 2017;
- Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017;
- Dự tổng kết ngành Bưu điện tỉnh.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Huyện Tân Phước;

- Huyện Chợ Gạo;

- Bưu điện tỉnh TG.
Chiều- Kiểm tra công tác PCGD năm 2017;
- Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017;
- Họp triển khai KH tổ chức ngày Sách VN.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Huyện ChâuThành;

- TP. Mỹ Tho;

- Sở Thông tin và truyền thông.
Thứ 4 (17/01/2018) Sáng- Kiểm tra công tác PCGD năm 2017;
- Làm việc tại cơ quan;
- Kiểm tra công tác PCGD năm 2017.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Huyện Cai Lậy;

- Phòng làm việc;

- H. Gò Công Đông.
Chiều- Kiểm tra công tác PCGD năm 2017;
- Làm việc tại cơ quan;
- Kiểm tra công tác PCGD năm 2017.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Thị xã Cai Lậy;

- Phòng làm việc;

- TX. Gò Công.
Thứ 5 (18/01/2018) Sáng- Kiểm tra công tác PCGD năm 2017;
- Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017;
- Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm công tác HĐND.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Huyện Cái Bè;

- H. Gò Công Đông;

- Tỉnh Bến Tre.
Chiều- Chấm thi HDVN " Mừng Đảng- Mừng Xuân";
- Làm việc tại cơ quan;
- Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm công tác HĐND.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Cụm các Huyện Gò Công;

- Phòng làm việc;

- Tỉnh Bến Tre.
Thứ 6 (19/01/2018) Sáng- Dự Lễ công nhận Trường đạt chuẩn QG Mức độ II;
- Làm việc tại cơ quan;
- Làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- TH Đinh Bộ Lĩnh -Mỹ Tho;
- Phòng làm việc;

- Phòng làm việc.
Chiều- Làm việc tại cơ quan;
- Họp liên ngành về ứng dụng CNTT trong ngành GDĐT;
- Làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Trần Thị Quý Mão;
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn;
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
- Phòng làm việc;
- Phòng họp số 1;

- Phòng làm việc.
Thứ 7 (20/01/2018) Sáng
Chiều- Chấm thi HDVN " Mừng Đảng- Mừng Xuân".- PGĐ Trần Thị Quý Mão.- Cụm các Huyện phía Tây ( H.Cái Bè).
Chủ nhật (21/01/2018) Sáng
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp